Kafkaesque – výstava DOX


9. února  – 22. září 2024.

Výstava Kafkaesque v Centru současného umění DOX se zaměřuje na reflexi Kafkova díla a poetiky v současném výtvarném umění. Jejím cílem je reflektovat Kafkovo dílo perspektivou současného světa, který se nachází v bodě, kde staré již neexistuje a nové se ještě nezrodilo.

Pražský rodák Franz Kafka (1883–1924) je jedním z klíčových autorů kulturního světa 20. století. Jeho romány, příběhy a korespondence byly přeloženy do desítek jazyků, jeho dílo a život se staly předmětem četných monografií a odborných studií. Kafkovo literární dílo ovlivnilo nejen další spisovatele, ale postupně zasáhlo mnoho různých oblastí kultury, jako např. film, hudbu a výtvarné umění.

Výstava Kafkaesque nenabízí historický pohled na jeho tvorbu, ale pohled, který odráží naši současnou situaci se všemi jejími složitostmi a nejasnostmi. Práce více než dvaceti mezinárodně uznávaných umělců ukazují, že Kafkovo dílo se svými odkazy na existenciální strachy a osobní úzkosti je pro naši dobu vysoce relevantní. Výstava se koná při příležitosti stého výročí jeho smrti. Doprovodí ji řada akcí, včetně literárních čtení, filmových projekcí či koncertů.

Vztah Franze Kafky k výtvarnému umění a dopad jeho tvorby na vizuální kulturu stále patří k méně prozkoumaným oblastem. Mnoho textů se v minulosti zabývalo vlivem jeho rodné Prahy a její magické a tísnivé atmosféry na Kafkovo dílo, jen pár se jich ale soustředilo na jeho zájem o výtvarné umění, který byl hluboký a soustavný.

https://www.dox.cz/program/kafkaesque