Co Kdy v Praze: kulturní zpravodaj, denně aktualizované informace o akcích pořádaných v Praze.

Unikátním archeologický nález v centru Prahy.

14. 6. 2017

V historickém jádru Prahy se podařilo v těchto dnech objevit unikátní archeologický nález – bránu z poloviny 13. století

Pracovníci Muzea hlavního města Prahy odkryli při záchranném archeologickém výzkumu, který již od loňského roku probíhá při rekonstrukci domu zvaného „Na Kocandě“ v Křižovnické ulici na Starém Městě, základy brány ve středověkém opevnění z poloviny 13. století.

Jedinečnost tohoto nálezu spočívá v tom, že se poprvé při výzkumech staroměstského opevnění podařilo zachytit nejen polohu brány v celém půdorysu, ale i torzo její konstrukce.

Průchod hradbou je situován v těsném sousedství dnešní Kaprovy ulice a směřuje ze Starého Města k tehdejšímu frekventovanému brodu na malostranském Klárově. Z písemných pramenů víme, že se brána nazývala u sv. Valentina podle blízkého románského kostela.

V loňské etapě výzkumu archeologové objevili v podzemí domu hradební zeď, dochovanou ve výjimečně souvislé délce více než 26 metrů.  Hradba, pocházející z poloviny 13. století, zde vedla kolem břehu Vltavy, byla silná až 1,9 metrů a dochovala se až do výšky téměř 2 metrů.

Vzácně dochované relikty staroměstského opevnění včetně torza brány zůstanou zachovány v podzemí rekonstruovaného domu.

bližší informace:
www.muzeumprahy.cz

Další Aktuality