Co Kdy v Praze: kulturní zpravodaj, denně aktualizované informace o akcích pořádaných v Praze.

Zveme Vás na velikonoční vycházky a přejeme Vám veselé velikonoce, redakce Co, kdy v Praze

13. 4. 2017

15.4. Pražské veduty 18. století a proměny Prahy.
Prohlídka výstavy v Muzeu hlavního města Prahy. Jedná se o prezentaci grafických pohledů na Prahu z 18. století, uložených v českých institucích, zvl. ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Výstava, která se honosí téměř 200 vedutami, představuje proměnu města a pohled na něj v mnoha souvislostech, ať to jsou korunovace, vojenská obléhání, přírodní katastrofy a jiné.Sraz ve 14.00 před hlavním vstupem do Muzea hlavního města Prahy, Na Florenci.Vstupné 60 + 50 Kč, + vstupné na tuto ojedinělou výstavu 120/96, (sleva 50 Kč), průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

16.4. Polodenní vycházka – Památky v pohybu.
Prohlídka kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostě. Jde o kostel, se kterým je spojeno unikátní posunutí z poddolovaného místa. Zároveň je možné posoudit revitalizaci krajiny, zpustošené intenzívní těžbou uhlí. Součástí prohlídky nádherného pozdně gotického církevního prostoru je i zajímavý film o posunu památky. Pozor, kostel je od nádraží vzdálen cca 1,2 km.   Pro zájemce uskutečníme krátkou vycházku po okolí kostela.Sraz v 7.10 u pokladen na Hlavním nádraží. Odjezd vlaku je v 7.28 (rychlík Ohře). Předpokládaný návrat v 16.27 hod. Na tuto akci navazuje prohlídka kaple Maří Magdaleny, která byla přesunuta na svoje dnešní místo u Čechova mostu v padesátých letech., tato vycházka se uskuteční 1.5. Sledujte program ! Vstupné 90 Kč (polodenní vycházka)
Mobilní telefon na průvodkyni 737 428 090, průvodkyně Mgr. J. Náprstková

17.4. Valdštejnská zahrada.
Jeden z pražských skvostů. Pojďte se s námi na velikonoční pondělí projít zahradou, která patřila k paláci a u jejíž zrodu stál Albrecht z Valdštejna.Sraz ve 14.00 na Valdštejnském náměstí před palácem.Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
www.portapraga.cz

Další Aktuality